Što sve moram popuniti na omotnici?2019-04-16T17:39:40+01:00
Novosti

Što sve moram popuniti na omotnici?

25/07/2018

Na omotnici morate obavezno popuniti:  

  • IME, PREZIME, broj telefona (po mogućnosti mobitela) i datum
  • Zaokružite dio da li se šalje klasični film ili digitalni medij. Ako se šalje medij (usb, CD, memorijska kartica) na njemu isključivo moraju biti samo fotografije koje  želite izraditi, bez ikakvog popisa. Ako istu fotografiju želite izraditi više puta, ona toliko puta mora biti i snimljena na mediju.
  • Što se nalazi na mediju to se izrađuje.
  • Znakom „X“ popunjavate  kvadratiće koji definiraju samu narudžbu (format, kvalitetu itd).
  • Digitalne fotografije izrađuju se isključivo na sjajnom papiru, dok se klasični filmovi izrađuju i na sjajnom i na MAT papiru.
  • Naručitelju predajete gornji dio omotnice koji se odvaja po perforaciji
  • Donji dio omotnice ne popunjavate
  • U jednu omotnicu ide samo jedan medij
  • USB i memorijske kartice idu na vlastitu odgovornost
Fotografije će biti izrađene prema postavkama kamere te postoji mogućnost da sve fotografije neće biti istih dimenzija. Ako želite sve fotografije istih dimenzija, npr. 10x15 cm, skinite aplikaciju sa stranice foto.tisak.hr te prilikom odabira fotografija 10x15 cm odaberite „klasični format – 2:3“