Kako mogu znati koji uređaj posjedujem?2018-07-25T09:40:08+01:00
Novosti

Kako mogu znati koji uređaj posjedujem?

25/07/2018

Ako niste sigurni koji ENC uređaj posjedujete, ARZ ENC uređaji imaju serijske brojeve koji uvijek počinju sa 060, a serijski brojevi HAC ENC uređaja počinju sa 02, 04 ili 061.