>>Plaćanje računa
Plaćanje računa2019-01-26T11:48:03+01:00
Plaćanje računa

Platite SVE RAČUNE na jednom mjestu!

Na više od 800 prodajnih mjesta diljem Hrvatske imate mogućnost mogućnost plaćanja računa s 2D barkodom te na 300 PM mogućnost plaćanja SVIH računa, uključujući i one bez 2D barkoda.

Zanima Vas kako plaćati račune na Tisak kiosku?

Naši partneri:

Partneri za koje se obavlja plaćanje računa uz naknadu od 1kn*:

 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
 • Partneri za koje se obavlja plaćanje računa BEZ NAPLATE naknade:
 • GEN-I Zagreb d.o.o.
 • Sberbank Mastercard CHARGE/REVOLVING
 • ISTA d.o.o.
 • Grad Osijek
 • Grad Osijek – komunalna naknada
 • Grad Osijek – obročna otplata stanova
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Ukop d.o.o.
 • UNIKOM d.o.o.
 • Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikat hrvatskih željezničara (Raiffeisen d.d.)
 • Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (Raiffeisen d.d.)
 • UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOĆ
 • ATLAS d.d.

Kako plaćati račune na tisak kiosku?

Zanima Vas kako plaćati račune na Tisak kiosku?

Naši partneri

Naši partneri:

Partneri za koje se obavlja plaćanje računa uz naknadu od 1kn*:

 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
 • Partneri za koje se obavlja plaćanje računa BEZ NAPLATE naknade:
 • GEN-I Zagreb d.o.o.
 • Sberbank Mastercard CHARGE/REVOLVING
 • ISTA d.o.o.
 • Grad Osijek
 • Grad Osijek – komunalna naknada
 • Grad Osijek – obročna otplata stanova
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Ukop d.o.o.
 • UNIKOM d.o.o.
 • Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT (Raiffeisen d.d.)
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikat hrvatskih željezničara (Raiffeisen d.d.)
 • Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (Raiffeisen d.d.)
 • UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOĆ
 • ATLAS d.d.
Često postavljana pitanja
Računi se mogu plaćati tijekom cijelog radnog vremena kioska.
Na Tisak kiosku mogu se platiti svi računi osim onih ispisanih rukom.
Prema novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017), koji je stupio na snagu 1.1.2018. definirane su mjere gotovinskih uplata - plaćanje računa (režija), na sljedeći način:
 • nije moguće plaćanje pojedinačnog računa koji iznose više od 7.500 HRK (uključujući i 7.500 HRK), a koji se ne odnose na režije
  • pod režije se smatraju sljedeći računi: voda, grijanje, struja, telekomunikacije, pričuva i sl.
  • pod režije se ne smatraju troškovi: PBZ Card - American Express, Erste Card - Diners, troškovi po ostalim kreditnim karticama (MasterCard, Visa)
 • račune koje uplaćuju pravne osobe nije moguće platiti
račune koje uplaćuju fizičke osobe na račun fizičke osobe nije moguće platiti