Početna>Usluga>Plaćanje računa
Plaćanje računa2023-01-05T15:33:05+01:00
Plaćanje računa

Platite SVE RAČUNE na jednom mjestu!

Na više od 850 prodajnih mjesta diljem Hrvatske imate mogućnost plaćanja računa s 2D barkodom te na 300 prodajnih mjesta mogućnost plaćanja svih računa, uključujući i one bez 2D barkoda.

Plaćanjem računa na blagajnama Tiska kupac prihvaća Opće uvjete Banke za pružanje platnih usluga i terminski plan Banke dostupnim na linku.

Zanima Vas kako plaćati račune na Tisak kiosku?

 

Kako plaćati račune na tisak kiosku?

Zanima Vas kako plaćati račune na Tisak kiosku?

 

Naši partneri

Video

Često postavljana pitanja
Računi se mogu plaćati tijekom cijelog radnog vremena kioska.
Na Tisak kiosku mogu se platiti svi računi osim onih ispisanih rukom.
Prema novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017), koji je stupio na snagu 1.1.2018. definirane su mjere gotovinskih uplata - plaćanje računa (režija), na sljedeći način:

  • nije moguće plaćanje pojedinačnog računa koji iznose više od 995,42 eur/7.500 HRK (uključujući i 995,42 eur/ 7.500 HRK), a koji se ne odnose na režije
    • pod režije se smatraju sljedeći računi: voda, grijanje, struja, telekomunikacije, pričuva i sl.
    • pod režije se ne smatraju troškovi: PBZ Card - American Express, Erste Card - Diners, troškovi po ostalim kreditnim karticama (MasterCard, Visa)
  • račune koje uplaćuju pravne osobe nije moguće platiti
Račune koje uplaćuju fizičke osobe na račun fizičke osobe nije moguće platiti.