Pravni okvir2023-08-02T15:17:25+01:00
O Tisku

Pravni okvir

Osnovni podaci
Tvrtka: TISAK plus, društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: TISAK plus d.o.o
Sjedište i adresa: Slavonska avenija 11a, 10 000 Zagreb
Osnovna djelatnost: TRGOVINA
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Osobni identifikacijski broj (OIB): 32497003047
Matični broj subjekta (MBS): 081180506
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva: 20.000 HRK / 2.654,46 EUR
Godina osnivanja: 01.04.2019
Račun Tisak plus d.o.o
Žiro račun: 1124020061100914813
Banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a
Uprava i nadzorni odbor
Predsjednica Uprave: Helena Klarić
Član Uprave: Ivo Lovrić