Obavijest o privatnosti i kolačići2019-05-17T12:34:03+01:00
Obavijest o privatnosti i kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na privatnost@tisak.hr

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o osobnim podacima koje prikupljamo, svrsi zbog koje ih prikupljamo, te Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, TISAK ulazi u veliki broj odnosa, kako s potrošačima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuju ove Obavijesti.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuju isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako pristupite našim TISAK kioscima, bilo u svojstvu potrošača ili slučajnog prolaznika;
 • ako posjetite našu internetsku stranicu, uključujući i kupovinu preko interneta;
 • ako koristite TISAKpaket uslugu;
 • ako sudjelujete u nagradnoj igri TISKA;
 • ako ste se prijavili na naš newsletter;
 • ako se obraćate našoj službi za reklamacije/odnose s javnošću;
 • ako se prijavljujete za posao u TISKU;

 

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, društvo TISAK plus d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB 32497003047 je voditelj obrade smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. (“GDPR“).

Međutim, u određenim slučajevima TISAK obrađuje osobne podatke u ime drugih pružatelja usluga (npr. financijskih institucija, javnih prijevoznika). U tom slučaju ta druga osoba je voditelj obrade, a TISAK izvršitelj obrade.

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije usluge koji imamo s Vama, kao i o samoj obradi osobnih podataka.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

 

Ime i prezime i ostali kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona, broj faksa)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije Tiska kao i evidencije naših partnera čije usluge koristite. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite. (npr. TISAKpaket, javni prijevoz, financijske usluge) Izvršavanje ugovora
Odnos s pretplatnicima
Uvid u i unošenje podataka u evidencije o pretplatnicima. Obrada je nužna kako bi Vam mogli dostaviti tiskovine te pružiti odgovore na eventualne reklamacije ili otkaze pretplata. Izvršavanje ugovora.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Marketing
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje koristimo u okviru naših promotivnih aktivnosti. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi Vas obavijestili o ponudama proizvoda i usluga Tiska. Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali.

 

Vaše video snimke

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Sigurnost
Uvid u video snimke na kojima se moguće nalazite u slučaju sigurnosnih povreda. Obrađujemo Vaše podatke kako bismo se zaštitili od nezakonitih aktivnosti te kako bismo bili u skladu s primjenjivim propisima. Poštivanje pravnih obveza voditelja obrade temeljem Zakona o zaštiti novčarskih institucija  te zaštita legitimnih interesa Tiska.

 

Datum rođenja

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije naših partnera čije usluge koristite. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. financijske usluge) Izvršavanje ugovora.

 

Mjesto rođenja

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije partnera čije usluge koristite. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. financijske usluge) Izvršavanje ugovora.

 

Državljanstvo

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije partnera čije usluge koristite. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. financijske usluge) Izvršavanje ugovora.

 

Podatci o OIB-u, putovnici, osobnoj iskaznici

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije partnera čije usluge koristite. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. financijske usluge) Izvršavanje ugovora.

 

Vaše fotografije

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluge
Uvid u i unošenje podataka u evidencije partnera čije usluge koristite. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora

 

Podatci o obrazovanju, prethodnom radnom iskustvu i podaci o kažnjivim djelima i kaznenim osudama

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.

 

Broj registracije motornog vozila

Kako koristimo vaše podatke ? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije partnera čije usluge koristite. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora.

 

Identifikacijski broj kartice javnog gradskog prijevoznika

Kako koristimo vaše podatke ? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije partnera čije usluge koristite. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora.

 

Podatci o pozivima (uključujući sadržaj poziva, trajanje poziva, lokaciju pozivatelja)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
     
Odnosi s korisnicima
Snimanje telefonskih razgovora i pohranjivanje u interne digitalne evidencije. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo spriječili prijevare, zaštitili integritet naših zaposlenika te poboljšali kvalitetu usluge koju pružamo Zaštita legitimnih interesa.

 

Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s TISKOM, iznimno ćemo određene osobne podatke razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u i svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, TISAK će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati sa sljedećim kategorijama osobama:

 • Članicama grupacije Fortenova d.d., budući da će to u određenim slučajevima biti nužno radi pružanja kvalitetne usluge i postupanja u skladu sa pravnim zahtjevima;
 • Trećim pružateljima usluga koji obrađuje osobne podatke bilo u ime TISKA ili na zasebnoj pravnoj osnovi, a sve kako bismo mogli djelotvorno ispuniti traženu uslugu, odnosno isporučiti proizvode i pakete (npr. obrada plaćanja, dostava i transport, održavanje sustava, istraživanje tržišta, promidžba itd.). Takvi pružatelji usluga mogu koristiti ili prenositi osobne podatke samo u opsegu i u svrhu nalog koji su dobili od TISKA.
 • Trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima,  kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela,  kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika i trećih osoba te  kako bismo se zaštitili od tužbi i drugih zahtjeva trećih osoba.
 • Svim drugim osobama, u odnosu na koje smo zaprimili Vašu izričitu privolu za razmjenu.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva TISAK (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Vaši podatci i treće zemlje

Vaši osobni podaci će se obrađivati i prenositi isključivo unutar područja Europske Unije. Osobni podaci se neće prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama u zemljama izvan Europske Unije.

Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu TISKA.  Upute o načinu ostvarivanja Vašeg prava  detaljno su izložene u odjeljku “Vaša prava”.

Djeca

TISAK je u potpunosti svjestan da su djeca osobito osjetljiva skupina te stoga obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka.

U tom smislu, TISAK je usklađen s odredbama hrvatskog prava koje se tiču minimalne dobne granice za sklapanje pravnih poslova, uključujući obradu osobnih podataka. Između ostaloga, tražiti ćemo izričitu suglasnost roditelja djeteta za pružanje određenih usluga i pristup određenim dijelovima naše stranice.

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema TISKU.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li TISAK Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da TISAK napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;
 • Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade;
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane TISKA, osobito u pogledu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu TISKA i automatizirane obrade;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da nas kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka “Kako nas možete kontaktirati?”. Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbijemo postupiti po zahtjevu.

Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel (“Uređaj“) kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da “zapamti” Vaš Uređaj.

Takvim “pamćenjem” postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

 • Prema pošiljatelju kolačića:
 • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
 • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjeti.
 • Prema vremenu pohrane
 • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
 • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju do isteka određenog roka. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice.

 

Korištenje kolačića na www.tisak.hr

Web stranica www.tisak.hr koristi sljedeće vrste kolačića:

 • Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica   uopće bila operabilna.
 • Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web   stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
 • Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno   posjetite (npr. jezik stranice)
 • Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadr