Koje su sve opcije statusa kod provjere u Track&Trace aplikaciji?2019-04-09T13:58:47+01:00
Novosti

Koje su sve opcije statusa kod provjere u Track&Trace aplikaciji?

25/07/2018

  • u distribuciji prema primatelju – paket je na putu do primatelja odnosno prodajnog mjesta koje ste odabrali prilikom popunjavanja obrasca
  • zaprimljen na PM - primatelj može podići paket na prodajnom mjestu
  • predan (tj. predan je primatelju) – paket je predan primatelju
  • čeka na povrat pošiljatelju – primatelj nije preuzeo paket u roku od 10 dana
  • u povratu pošiljatelju – paket se šalje nazad pošiljatelju, ako nije preuzet od strane primatelja u roku od 10 dana
  • u dolasku na PM (povrat pošiljatelju) – paket je krenuo sa zadnjeg skladišta prema prodajnom mjestu pošiljatelja
  • vraćen pošiljatelju – pošiljatelj je preuzeo vraćeni paket
  • nije preuzet – pošiljatelj iz nekog razloga nije preuzeo paket
  • TisakPaket čuvanje – paket je na čuvanju (do dvije godine) ako ga odbiju preuzeti primatelj i pošiljatelj