>>Kolika je naknada za plaćanje računa?
Kolika je naknada za plaćanje računa?2019-12-17T13:02:37+01:00
Novosti

Kolika je naknada za plaćanje računa?

25/07/2018

Naknada po plaćenom računu iznosi 3, 50 kn neovisno o iznosu računa.