Koliki iznos novca mogu podići na Tisak kiosku i u Tisak media centrima?2022-09-02T15:44:19+01:00
Novosti

Koliki iznos novca mogu podići na Tisak kiosku i u Tisak media centrima?

03/07/2018

Maksimalni iznos koji se može podići na Tisak kioscima je 199,08 eur/1.500 kuna, a u Tisak media centrima do 398,17 eur/3.000 kuna. Izdavatelji kartica, banke i kartične kuće naplaćuju naknadu sukladno svojim internim aktima.