>>Koliki iznos novca mogu podići na Tisak kiosku i u Tisak media centrima?
Koliki iznos novca mogu podići na Tisak kiosku i u Tisak media centrima?2018-07-03T22:10:51+01:00
Novosti

Koliki iznos novca mogu podići na Tisak kiosku i u Tisak media centrima?

03/07/2018

Maksimalni iznos koji se može podići na Tisak kioscima je 1.500 kuna, a u Tisak media centrima do 3.000 kuna. Izdavatelji kartica, banke i kartične kuće naplaćuju naknadu sukladno svojim internim aktima.