Koliko iznosi naknada za ‘Podizanje gotovine’ na Tisak kiosku?2024-01-12T15:22:39+01:00
Novosti

Koliko iznosi naknada za ‘Podizanje gotovine’ na Tisak kiosku?

03/07/2018

Naknada usluge za korisnike kartica OTP i HPB.d.d. banke iznosi 0,66 EUR, a za korisnike kartica ostalih banaka zaračunava se naknada kao da novac podižeš na bankomatu neke druge banke.