>>Postoji li ograničenje u iznosu plaćanja računa?
Postoji li ograničenje u iznosu plaćanja računa?2019-06-06T08:54:38+01:00
Novosti

Postoji li ograničenje u iznosu plaćanja računa?

03/07/2018

Prema novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017), koji je stupio na snagu 1.1.2018. definirane su mjere gotovinskih uplata - plaćanje računa (režija), na sljedeći način:

  • nije moguće plaćanje pojedinačnog računa koji iznose više od 7.500 HRK (uključujući i 7.500 HRK), a koji se ne odnose na režije
    • pod režije se smatraju sljedeći računi: voda, grijanje, struja, telekomunikacije, pričuva i sl.
    • pod režije se ne smatraju troškovi: PBZ Card - American Express, Erste Card - Diners, troškovi po ostalim kreditnim karticama (MasterCard, Visa)
  • račune koje uplaćuju pravne osobe nije moguće platiti
Račune koje uplaćuju fizičke osobe na račun fizičke osobe nije moguće platiti.