Što ako je vidljivo da je paket bio otvaran ili je ambalaža vidljivo oštećena?2019-04-09T13:58:23+01:00
Novosti

Što ako je vidljivo da je paket bio otvaran ili je ambalaža vidljivo oštećena?

25/07/2018

Prije preuzimanja paketa primatelj je dužan pregledati da li je kutija otvarana i/ili oštećena. Primatelj nije dužan preuzeti otvaran i/ili oštećen paket; a ako ga ipak preuzme, naknadne reklamacije ne uvažavamo. Sve ostale reklamacije potrebno je uputiti pisanim putem na mail tisakpaket@tisak.hr.