Obavijest o postupku prijavljivanja nepravilnosti2023-04-27T13:33:51+01:00
Obavijest o postupku prijavljivanja nepravilnosti

Prijava nepravilnosti u društvu TISAK plus d.o.o.

TISAK plus d.o.o. prepoznaje da se integritet i reputacija temelje na povjerenju zaposlenika i poslovnih partnera, stoga primjenjuje i promiče etička načela i vrijednosti proaktivno težeći poštivanju pravne regulative i najviših mogućih poslovnih standarda s ciljem reguliranja i jasnog komuniciranja korporativne odgovornosti, regulatorne usklađenosti, te zaštite onih osoba koje “progovore” protiv sumnjivih ili počinjenih nepravilnosti.
Stoga je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, društvo TISAK plus d.o.o. uspostavilo sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovalo Povjerljivu osobu i zamjenika koji su dužni štititi identitet prijavitelja.

Što su nepravilnosti ?
Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na poslovanje društva u vezi područja definiranih člankom 4. gore navedenog Zakona, a prijaviti ih može svaka fizička osoba koja je za nepravilnost saznala u svom radnom okruženju.

Kako se podnosi prijava nepravilnosti ?
Prijavu nepravilnosti moguće je podnijeti na jedan od navedenih načina:

  • poštom ili izravnom dostavom na adresu sjedišta društva TISAK plus d.o.o. – Zagreb, Slavonska avenija 11a, s naznakom „Za Povjerljivu osobu – ne otvarati“,
  • elektronskom poštom na e-mail adresu Povjerljive osobe – povjerljiva.osoba@tisak.hr
  • na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku

Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?
Prijava Nepravilnosti mora sadržavati:

  • podatke o prijavitelju nepravilnosti,
  • podatke o prijavljenoj osobi/osobama,
  • opis ili informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje,
  • datum prijave.

Po zaprimanju prijave nepravilnosti Povjerljiva osoba zaštiti će identitet prijavitelja i povjerljivost informacija te pružiti sve informacije o zaštiti i njegovim/njenim pravima.

Često postavljana pitanja


Nema učestalo postavljanih pitanja.